Login                                       
Bạn mở web bằng fifox, Google Chrome

Thống kê

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Tổng số truy cập:
166.888

Xét nghiệm mẫu nước Hải Phòng

1. Kiểm tra đánh giá chất lượng nước sinh hoạt, nước thải, nước biển và mẫu đất -trầm tích biển ở các vùng miền Bắc (Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Đinh,..), miền Trung (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Huế, Đà Nẵng,...), miền Nam (Kiên Giang, Cà Mau, Phú Quốc,..). Dùng các thiết bị hiện đại như máy quang phổ, sắc ký để xác định KLN, POP, dầu, độ đục, ...!
LH: 0972-366-858
Email:sinhlx@gmail.com
Viện Tài nguyên và Môi trường biển, số 246 -đường Đà Nẵng - tp. Hải Phòng.

 
 

SEO web
Mời xem chi tiết tại http://bienxanh.net