Login                                       
Bạn mở web bằng fifox, Google Chrome

Thống kê

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Tổng số truy cập:
166.888

ham luong thuy ngan (hg) trong moi truong bien va cua song bach dang

LH: sinhlx@gmail.com - ĐT: 0972-366-858
Hoạt động khoa học nhóm Bienxanh.Net
Tạp chí IMER

1. Lê Xuân Sinh, Cao Thị Thu Trang, Lưu Văn Diệu, Dương Thanh Nghị, Vũ Thị Lựu, 2007. Áp dụng phương pháp trắc quang xanh metylen phân tích chất tẩy rửa trong môi trường nước. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường Biển, tập XII. Nxb Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội, tr. 153 - 162.

2. Cao Thị Thu Trang, Lê Xuân Sinh, Lưu Văn Diệu, Dương Thanh Nghị, Vũ Thị Lựu, 2007. Xác định tổng phenol trong nước và nước biển. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường Biển, tập XII. Nxb Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội, tr. 177 - 198.

3. Lê Xuân Sinh, 2008. Sự phân bố thuỷ ngân phía đông vịnh Bắc bộ, Việt nam. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường Biển, tập XIII. Nxb Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội, tr. 138 - 147.

4. Trần Đình Lân, 
Lê Xuân SinhĐỗ Gia Khánh, 2009. Đánh giá nguy cơ suy giảm chất lượng môi trường khu công nghiệp Minh Đức - Bến Rừng, Hải Phòng. Tài nguyên và Môi trường biển, Tập XIV. NXB. H&KT, Hà Nội, tr. 125-137.

5. Lê Xuân Sinh, Đinh Ngọc Huy, 2011. Biến động nồng độ Hg và As trong môi trường nước biển dải ven bờ từ QN đến Nghệ An. Tài nguyên và Môi trường biển, Tập XV. NXB. H&KT, Hà Nội, tr. 129-138.

6. Đặng Hoài Nhơn, Lê Xuân Sinh và nnk, 2011. Kim loại nặng trong trầm tích tầng mặt ven bờ miền Bắc giai đoạn 1999-2009. Tài nguyên và Môi trường biển, Tập XV. NXB. H&KT, Hà Nội, tr. 147-160.

Tạp chí đôc học
1. Lê Xuân Sinh, 2011. Hiện trạng và nguồn thải thủy ngân khu vực cửa sông Bạch Đằng. Tạp chí độc học, số 20. Pp 40-45. Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 
2. Lê Xuân Sinh, 2011. Biến động hàm lượng kim loại nặng trong môi trường nước biển dải ven bờ từ Quảng Ninh đến Hải Phòng. Tạp chí độc học, số 18, pp 15-21. Bộ Tài nguyên và Môi trường.  

3. Lê Xuân Sinh, Đặng Kim Chi, Đỗ Gia Khánh, 2010. Đánh giá khả năng tích tụ thủy ngân (Hg) và kẽm (Zn) trong nghêu M. lyrata ở khu vực cửa sông Bạch Đằng. Tạp chí độc học, số 14. Bộ Tài nguyên và Môi trường.
4. Lê Xuân Sinh, Trần Đức Thanh, Đặng Kim Chi, 2011.Đánh giá mức độ tích tụ thủy ngân ở một số loài sinh vật biển tại Hải Phòng và đề xuất sử dụng an toàn thực phẩm. Tạp chí độc học, số 17, pp14-21. Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Tạp chí biển Việt Nam
Lê Xuân Sinh, 2011. Hiện trạng phát triển nghề nuôi loài nhuyễn thể hai mảnh vỏ ở ven biển Hải Phòng và các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất. Tạp chí Biển Việt Nam, số 7/2011, tr. 17-21.Tạp chí ENRR
Sinh Le Xuan, Thanh Tran Duc, Chi Dang Kim, 2011.   Study on Growth’s Rule of Hard Clam (Meretrix lyrata ) in Bach Dang Estuary, Viet Nam. Environment and Natural Resources Research Vol. 1, No. 1; December 2011. Pp.139- 151.


JSPS
Sinh Le Xuan, 2010. Mercury and Zinc of bioaccumulation factors in Meretric lyrata oyster at Bach Dang Estuary, Vietnam. Proceedings: the 4th jsps /vast joint seminar on coastal marine science multilateral coastal marine science program, period 2001 – 2010.

Hội nghị - hội thảo

1. Lê Xuân Sinh, Trần Đức Thạnh, Đặng Kim Chi, 2010. Đánh giá khả năng tích tụ kẽm và thủy ngân của nghêu Bến tre (Meretrix. lyrata) vùng cửa sông Bạch Đằng trong phòng thí nghiệm. Tuyển tập hội nghị kỷ niệm 35 năm thành lập VAST.
 
2. Lê Xuân Sinh, Trần Đức Thạnh, Đặng Kim Chi, 2011. Nghiên cứu quy luật sinh trưởng của loài nghêu (Meretrix Lyrata) ở cửa sông Bạch Đằng và ý nghĩa cảnh báo môi trường. Kỷ yếu hội nghị môi trường biển toàn quốc lần thứ 5. 10/2011, pp 269-275.
 
3. Lê Xuân Sinh, Trần Đức Thạnh, Đặng Kim Chi, Đậu Văn Thảo, 2011. Hiện trạng phát triển nghề nuôi loài nhuyễn thể hai mảnh ở ven biển Hải Phòng và các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất. Kỷ yếu hội nghị thân mềm toàn quốc. 10/2011.
SEO web
Mời xem chi tiết tại http://bienxanh.net