Login                                       
Bạn mở web bằng fifox, Google Chrome

Thống kê

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Tổng số truy cập:
166.888

Tác giả

Tư vấn các hoạt động khoa học:

- Phân tích KLN bằng máy AAS, MA -2000, ICP-MS !
- Quan trắc, đánh giá tác động môi trường !
- Quan trắc và phân tích không khí !
- Nghiên cứu độc tố môi trường (toxic chemical) trong sinh vật biển !

Xin liên hệ : (84)972.366.858
SEO web
Mời xem chi tiết tại http://bienxanh.net